Ljusdesign skapar mervärde

Ljusrum arbetar med projekt både interiört och exteriört, oftast i offentlig miljö.

Vi är lyhörda för omställningar i världen, inspirerade av nya möjligheter och måna om god kvalitet.

Som ljusdesigners rör vi oss i gränslandet mellan estetik och teknik. Med god förståelse för det arkitektoniska uttrycket och byggprocessen gör vi det möjligt att lyfta fram och integrera ljuset i varje projekt.

Varför anlita en ljusdesigner?

Beställaren

Beställaren
får projektanpassade koncept som är hållbara över tid - såväl för brukaren som energimässigt.

Arkitekten

Arkitekten
får en professionell partner vid sin sida som maximerar upplevelsen av arkitekturen.

Elkonsulten

Elkonsulten
får en samarbetspartner som levererar genomtänkta ljuslösningar som ligger till grund för deras arbete.

Elentreprenören

Elentreprenören
får realiserbara lösningar som är planerade för att underlätta installation och underhåll.

Användaren

Användaren
får anpassade miljöer att trivas i.

Projekt i urval

vill du veta mer?

Behöver du hjälp med ett ljusdesign projekt eller är du bara nyfiken att veta mer? Hör gärna av dig till oss!