Kontakt

Om du vill veta mer om oss och våra tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

Om Ljusrum

Vi är ett multidisciplinärt designkontor som arbetar med ljus, inredning och arkitektur.

Vi hjälper företag, organisationer och fastighetsägare att skapa identitetsstarka, hållbara och lönsamma miljöer där människor verkar och trivs.

Våra uppdrag rör sig över hela skalan, från det stora publika ner till det mer småskaliga och privata.

Vi arbetar inom ett projekts samtliga skeden – tidiga som sena – och i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Hos oss förs det livliga samtal mellan våra inbördes olika discipliner – idéer får fritt spelrum och renderar ofta i oanade lösningar.

Ljusrum har – i sin nuvarande form – verkat i snart över två decennier, vilket möjliggjort långvariga och personliga relationer till både beställare, entreprenörer och producenter.

Medarbetare

Gemensam nämnare för oss alla är ett passionerat intresse för ljus.