Matpalatset har återfått sin forna glans

Om projektet

Efter fyra års renovering slog Östermalms saluhall upp sina portar. Ett moderniserat och uppdaterat matpalats där den forna glansen har återställts.

När saluhallen invigdes år 1888 var den ett strålande exempel på modern teknik. Arkitekternas främsta intentioner har därför varit att lyfta fram den ursprungliga arkitekturen; därmed tog vi avstamp i dåtidens belysning, men har samtidigt fört in vår kunskap och ny teknik inom ljussättning.

Avancerad teknik kombinerat med synliga armaturer i en tidstypisk stil ska ge ett diskret och självklart intryck. Belysningen ska inte ta uppmärksamhet, utan skapa atmosfär, trivsel och accentuera varorna.
”De synliga tidstypiska armaturerna skapar känslan, medan den dolda tekniken ger ljuset.”

Ljusrum har arbetat med belysning i de publika delarna samt med den rumsliga gestaltningen av byggnaden interiört.

Utmärkelser

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2020

 Forna tiders gastronomiska Mecka har återskapats, och med modern ljusteknik förmedlas en känsla av både exklusivitet och livfullhet. Genom utsökt balans mellan dagsljus och miljöljus ges lokalen ett luftigt intryck, medan armaturer med historisk anknytning skapar intimitet, orienterbarhet och struktur. Med stor omsorg gestaltas en sömlös övergång mellan rymd och småskalighet. En mästerlig hantering av ljuset skapar atmosfär så naturligt att det verkar ha funnits där i mer än 100 år.”

- Juryns motivering, Svenska Ljuspriset 2020

“Saluståndsarmatur”

Specialritad armatur till Östermalms Saluhall
Stockholm

“Tillfälliga Saluhallen Östermalmstorg”

En lykta som lockar till Östermalmstorg
Stockholm

Vill du veta mer?