Swedish Grace

Om projektet

Södra Centralgatan är Humanas första vård- och omsorgsboende i egen regi. Företaget har lagt fokus på innovation och teknik inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning som underlättar för både boende, anhöriga och medarbetare.

I Humanas vårdboende i Gävle står människan i fokus. Vårdboendet består av 81 lägenheter delade på nio avdelningar och fem våningsplan. Ljusplane­ringen har inkluderat lägenheter, korridorer, avdel­ningskök och gemensamma vardagsrum med stora balkonger. Målsättningen har varit att skapa miljöer med hemkänsla som är trivsamma, funktionella och värdiga för de boende. Då åldersrelaterade synförsvagningar kan göra att man blir mer känslig för ljus och bländning är ljuset planerat efter äldre personers speciella behov. Med avancerad styrningsteknik har man skapat ett dynamiskt ljus där färgtemperatur och ljusnivåer förändras över dagen och hälper de boende till en god dygnsrytm. Ljuset bidrar till en ökad förståelse av rummet och kunskapen om hur ljuset interagerar med olika färger och material har påverkat utformningen av vårdbo­endet.

Idag finns det 5st Humana Vård- och Omsorgsboenden igång. Under 2021 kommer 5st till att färdigställas.

Utmärkelser

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2017

”Med stor lyhördhet och noggrann research har en unik ljusdesign skapats. Brukarnas behov har satts i första rummet och ny ljusteknik har använts som ett sinnesstimulerande verktyg. Ljus-gestaltningen har tagits ett steg längre än brukligt för att bland annat underlätta dygnsrytms-uppfattning och orienterbarhet vilket gett både trygghet och hemkänsla. Resultatet är så lyckat att konceptet används och utvecklas på flera framtida äldreboenden.”

- Juryns motivering, Svenska Ljuspriset 2017

“Sollentuna Energi & Miljö “Ladan””

Återvinning i fokus
Sollentuna

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Quality Hotel The Weaver”

Samspel mellan material och ljus i nya Krokslätts Fabriker
Mölndal

“Ten Hotel”

Inte bara svettas
Flemingsberg

Vill du veta mer?