Inredningsarkitektur skapar mervärde

Ljusrum har lång erfarenhet av att skapa publika miljöer och strävar alltid efter en helhet där funktion, hållbarhet och rumslig gestaltning samspelar.

Att genomföra förändring i form av flytt eller nyetablering innebär utmaningar för en organisation. Vi tar hand om allt oavsett om det rör omlokalisering eller implementering av ett nytt arbetssätt.

En genomtänkt inredning – enligt oss – ger trivsel och förstärker såväl en byggnads arkitektoniska kvalitet som kundens varumärke. Vi vet dessutom att människor påverkas av sin närmiljö, därför lägger vi alltid stor vikt vid den mänskliga skalan – vid det omtänksamma.

Varför anlita en inredningsarkitekt?

Beställaren

Beställaren
får projektanpassade koncept som är hållbara över tid - såväl för brukaren som för miljön.

Projektgruppen

Projektgruppen
får en samarbetspartner som väger in olika parametrar, med målet att skapa genomtänkta helhetslösningar.

Entreprenören

Entreprenören
får realiserbara lösningar som är planerade för att underlätta installation och underhåll.

Användaren

Användaren
får anpassade miljöer att trivas i.

Projekt i urval

Område:
Inredning
  • All
  • Arkitektur
  • Inredning
  • Ljusdesign

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp med ett inredningsprojekt eller är du bara nyfiken att veta mer? Hör gärna av dig till oss!