ark

En omfattande ombyggnad och renovering av ett hus ursprungligen byggt i början av 1900-talet men påbyggt och förändrat till representationsbostad under 1940-talet. Målet med ombyggnaden var att få in ändamålsenliga funktioner för en barnfamilj samt (åter)skapa en somrig, varm och luftig stämning i huset. Uppdraget innefattade många olika delar, från nybyggnad av sjöstuga och bastuhus till nya snickerier, listverk och eldstäder. Flyttning av skorstensstock möjliggjorde en renare planlösning och ett naturligare samband till souterrängvåningen med hjälp av ny trapplacering. Huset utökades med såväl större terrass som balkong, mot både havsutsikten och kvällssolen.

  • Projektnamn Villa Baggensudden
  • Årtal 2008
  • Typ Ombyggnad samt nybyggnad
  • Uppdrag Arkitektur