En pärla på franska Rivieran

Om projektet

Renovering/ombyggnad av en sydfransk villa byggd i början av 1960-talet. Byggnaden är från början uppförd i en typisk stil för orterna längs Rivieran, med torn och valvbågar, massiv souterrängvåning och stenlagda terrasseringar.

Den genomgripande ombyggnaden innebar ändrad planlösning, flytt av invändig betongtrappa, nya fasadöppningar och nya rumsdispositioner. Suterrängvåningen gjordes om från garage till boendeyta.

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Från öppet kontor med egna platser till flexibel lösning, ett aktivitetsbaserat arbetsätt.
Stockholm

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Ranarp Strand”

Enkelt sommarhus på strandängen med havet som granne
Ranarp Strand

Vill du veta mer?