Ett litet enkelt sommarhus på strandängen

Om projektet

Ett litet enkelt sommarhus på strandängen. Havet är påtagligt närvarande, utsikten över Kullens fyr och Skälderviken storslagen. Form och tåliga byggnadsmaterial har valts med inspiration från lokal byggnadstradition samt med tanke på höststormar och närheten till det salta havsvattnet. Dagsljus och utblickar åt alla väderstreck. En mer privat uteplats som är vänd inåt, i lä av huskroppen, när blåsten tar i. En sommarbostad där det är möjligt att sudda ut gränsen mellan ute och inne, att leva ett riktigt sommarliv på stranden.

Watch video

Ranarp Villa

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Från öppet kontor med egna platser till flexibel lösning, ett aktivitetsbaserat arbetsätt.
Stockholm

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Sollentuna Energi & Miljö – Ladan”

Återvinning i fokus
Sollentuna

Vill du veta mer?