Ett litet enkelt sommarhus på strandängen

Om projektet

Ett litet enkelt sommarhus på strandängen. Havet är påtagligt närvarande, utsikten över Kullens fyr och Skälderviken storslagen. Form och tåliga byggnadsmaterial har valts med inspiration från lokal byggnadstradition samt med tanke på höststormar och närheten till det salta havsvattnet. Dagsljus och utblickar åt alla väderstreck. En mer privat uteplats som är vänd inåt, i lä av huskroppen, när blåsten tar i. En sommarbostad där det är möjligt att sudda ut gränsen mellan ute och inne, att leva ett riktigt sommarliv på stranden.

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Volvofinans bank”

Modern bank som hänger med i snabba förändringar
Göteborg

“Quality Hotel The Weaver”

Samspel mellan material och ljus i nya Krokslätts Fabriker
Mölndal

“Ten Hotel”

Inte bara svettas
Flemingsberg

Vill du veta mer?