Ett litet enkelt sommarhus på strandängen

Om projektet

Ett litet enkelt sommarhus på strandängen. Havet är påtagligt närvarande, utsikten över Kullens fyr och Skälderviken storslagen. Form och tåliga byggnadsmaterial har valts med inspiration från lokal byggnadstradition samt med tanke på höststormar och närheten till det salta havsvattnet. Dagsljus och utblickar åt alla väderstreck. En mer privat uteplats som är vänd inåt, i lä av huskroppen, när blåsten tar i. En sommarbostad där det är möjligt att sudda ut gränsen mellan ute och inne, att leva ett riktigt sommarliv på stranden.

“Sollentuna Energi & Miljö “Ladan””

Återvinning i fokus
Sollentuna

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Slottsholmen Västervik”

Unik målpunkt i sommarstaden
Västervik

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

Vill du veta mer?