Lek med kontraster

Om projektet

Umeå har fått en ny mötesplats med Clarion Hotel.

Hotellet har 280 hotellrum och generöst med publika ytor. Det finns en konferensanläggning, spa och två restauranger, varav en erbjuder vyer över nästan hela staden.

Ljuskonceptet togs fram med avstamp i inredningskonceptet som bland annat vill framhäva de stora kontrasterna i norra Sverige.
Ljus, värme och sol halva året – mörker, kyla och is resterande del.
”Varmt möter kallt. Eld ställs mot is. Ljus möter mörker.”

Liksom dagsljuset har skiftande karaktär så skiftar ljuskaraktären i hotellet över dagen och även över året. Generellt sett är ljusnivån högre över sommarhalvåret, ljuset inne följer ljuset ute.Där det finns möjlighet får varmt och kallt ljus samverka med tanken att detta även kan förstärkas med hjälp av kulörer och texturer. Grundtanken är att med ljusets hjälp stötta verksamhetens olika aktiviteter över dagen, ambitionen är att ljuset ska tillföra hotellmiljön puls, rörelse och andning.

Varmt möter kallt. Eld ställs mot is. Ljus möter mörker.

-

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
Stockholm

“Trollbäckens kyrka”

Nytt liv för kyrktorget
Tyresö

Vill du veta mer?