Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Om projektet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Deras uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev. De har även ett uppdrag att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls.

2018 när Folkbildningsrådet var i behov av nya lokaler satte vi som mål att hitta den optimala lokalen, flexibel att växa i och bra kommunikationsmedel för de som reser långt. Lokalen centralt på Södermalm passade perfekt. En stor del av möblerna flyttades med från den gamla lokalen och anpassades vid behov. Möbler som saknades för att komplettera inredningen är till stor del återbrukade.

År 2022 ökar Folkbildningssrådet i antalet medarbetare och väljer att sitta kvar i lokalen men att ändra sitt arbetssätt. Man går från att ha ett öppet kontor med egna platser till en mer flexibel lösning, ett mer aktivitetsbaserad arbetssätt. Vissa mindre förändringar av layouten gjordes, som att öka antalet mindre rum, så kallade fokusrum för bl.a. teams-möten och placerat ut förvaring, tysta fåtöljer och projektbord på strategisk valda platser i kontorslandskapet . I och med den ökade digitaliseringen i samband med pandemin har man även sett över delar av belsyningen i rum för videomöten, samt anpassat rumsfunktioner för podcast- och livesändningar.

Vi har varit med i förankringsprocessen för det nya arbetsättet tillsammans med medarbetarna i form av workshops och utbildningar.

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Enklare”

Det enklare kontoret
Stockholm

Vill du veta mer?