En lykta som lockar till Östermalmstorg

Om projektet

Belysningskonceptet är framtaget med utgångspunkten att skapa ett väl fungerande och stämningsfullt ljus, där råvaror, mat och umgänge står i centrum.

Eftersom projektet innebär att Östermalmstorg helt bebyggs om än bara för 2 år, försvinner ett av Stockholms viktigaste stadsrum och ett upplyst centralt torg. Uppgiften var därför att med hjälp av ljuset göra de kvarvarande trånga omgivande gatorna välkomnande och säkra och att byggnaden skulle upplevas som en vacker lysande lykta på avstånd, lockande och vänlig. Mycket av gatubelysningen fick monteras ner och ersattes av byggnadens fasadbelysning. Det interiöra ljuset hjälper även till att beskriva de invändiga volymerna genom fasaden, det går att urskilja den stora hallen kontra de täta rummen med hjälp av ljuset. På nära håll används ljuset inuti byggnaden för att hjälpa till att modellera formen och innehållet. Pelare, tak och gångar är belysta så att byggnaden lockar som ett ”skyltskåp” även nattetid.

Publikationer

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
Stockholm

“Trollbäckens kyrka”

Nytt liv för kyrktorget
Tyresö

Vill du veta mer?