Specialritad armatur till Östermalms Saluhall

Om projektet

I samband med renoveringen av Östermalms saluhall har Ljusrum arbetat med belysning i de publika delarna samt med den rumsliga gestaltningen av byggnaden interiört. Parallellt till den övergripande belysningsprojekteringen pågick processen för framtagningen av specialarmaturen som sitter på salustånden. Dess huvudfunktion är att ge funktionsljus till gångstråken, samt att skapa en övergång i mötet bland människor och varor. Armaturen är noga avvägd i sin ovala ljusfördelning, det togs fram ett flertal prototyper för utvärdering innan man fick fram den slutliga versionen.

Avancerad teknik kombinerat med synliga armaturer i en tidstypisk stil ska ge ett diskret och självklart intryck. Belysningen ska inte ta uppmärksamhet, utan skapa atmosfär, trivsel och accentuera varorna.
”De synliga tidstypiska armaturerna skapar känslan, medan den dolda tekniken ger ljuset.”

 

källa: Stockholms stadsmuseum

“Östermalms Saluhall”

Matpalatset har återfått sin forna glans
Stockholm

Vill du veta mer?