Kontor åt Örebros största lokaltidning

Om projektet

När Nerikes Allehanda, den största lokaltidningen i Örebro, stod inför ett förändringsarbete blev det snart tydligt att det behövdes även en ombyggnad i huset. Ett program för hur lokalerna skulle disponeras stod klart 2005, men det skulle dröja ytterligare ett år innan man tog beslut om byggstart för det 1200kvm stora kontoret.

En del av förändringsarbetet handlade om nya arbetssätt som en följd av en allt modernare teknik och att man ville öka kontakten mellan avdelningarna. Centralredaktionen, hjärtat i verksamheten, placerades i en specialritad cirkulär nyhetsdesk som fick nära samband till övriga redaktioner. En strävan har varit att öppna upp och förlägga arbetsplatser i öppna storrum.

Ljusrum har jobbat med arkitektur, inredning och ljus.

Publikationer

Ljuskultur, nr. 5, 2007

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Clarion Umeå”

Clarion Hotel Umeå
Umeå

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
Stockholm

Vill du veta mer?