Med människan i fokus

Om projekten

Ljusrum har utvecklat ett koncept för inredning och belysning åt Humana. Sedan det första vård- och omsorgsboende i egen regi öppnade i Gävle år 2016 har vi jobbat vidare med att applicera konceptet på ytterligare 11 vård- och omsorgsboenden.

Det som är gemensamt för alla boenden är att människan står i fokus. Humana har lagt fokus på innovation och teknik inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning vilket skapar mervärde för både boende, anhöriga och medarbetare.

Det övergripande målet har varit att komma bort från institutionskänslan och skapa ett trivsamt hem för de boende. Inredning och färgsättning hjälper till att underlätta rumsuppfattningen. Belysningen tar hänsyn till åldersrelaterade synförsvagningar och dynamiskt ljus där färgtemperatur och ljusnivåer förändras över dagen och hjälper de boende till en god dygnsrytm.

Läs mer om konceptet här

Byggnaderna i de totalt 12 olika projekten skiljer sig i storlek, läge, arkitektur och inredning, vilket innebär att grundkonceptet har anpassats till att de olika förutsättningarna. Från ett urbant boende på liten tomt i centrala Norrtälje till ett strandnära boende med stora gårdar i skånska Ängelholm.

Översikt

2016: Gävle, 88 boendelägenheter

2017: Växjö 71, boendelägenheter

2017: Åkersberga, 54 boendelägenheter

2019: Staffanstorp, 80 boendelägenheter

2019: Upplands-bro, 80 boendelägenheter

2021: Falkenberg, 60 boendelägenheter

2021: Ängelholm, 60 boendelägenheter

2021: Vallentuna, 60 boendelägenheter

2021: Norrtälje hamn, 80 boendelägenheter

2021: Norrtälje/Östhamra, 60 boendelägenheter

2023: Täby, 90 boendelägenheter

Pågående: Strängnäs, 100 boendelägenheter (inflytt våren 2025)

Ängelholm
Växjö
Åkersberga
Åkersberga
Åkersberga
Watch video

Ljus och Styrning

Växjö
Upplands-Bro

Utmärkelser

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2017

“SVPH Nockebyhem”

Äldreboende med guldkant
Bromma

“Humana Gävle”

Swedish Grace
Gävle

“Medfit”

Inte bara svettas
Flemingsberg

Vill du veta mer?