Äldreboende med guldkant

Om projektet

Byggnaden, ritad av Backström & Reinius 1967, behövde stambytas och renoveras. Fastigheten består av tre huskroppar med totalt 180 lägenheter.

Den dagliga verksamheten upprätthölls samtidigt som renoveringen pågick. Alla boende kunde bo kvar inom SPVHs seniorboendeanläggningar under tiden. Ljusrum fick inredningsuppdraget 2017 av ansvarig husarkitekt Jan Lundqvist arkitekter. Det täta samarbetet kontoren emellan var nyckeln för att lyckas med att förena ny teknik och estetik, med målsättningen att modernisera utan att ge avkall på husets karaktär. Lägenheterna fick nya ytskikt, badrum och kök. Lägenhetskorridorerna omgestaltades varvid nya tekniska installationer kunde gömmas bakom delvis öppningsbara ribbpaneler på väggarna. Vid val av ytskikt, material och färgsättning i alla gemensamhetsutrymmen (inklusive fast inredning) har förstås hänsyn tagits till aspekter som tillgänglighet, det åldrande ögat eller begynnande demens.

Inredningskonceptet är inspirerat av byggnadens arkitektur och gestaltning. Återbruk av befintlig inredning och dekorativ belysning i kombination med kulör på väggarna och mönstrade tapeter bidrar till den varma och exklusiva andan.

 

Inredningskonceptet är inspirerat av byggnadens arkitektur och gestaltning

-

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
Stockholm

“Trollbäckens kyrka”

Nytt liv för kyrktorget
Tyresö

Vill du veta mer?