Rustad för framtiden

Bostadsrättsföreningen BRF Draken 16 är belägen på Hornsgatan på Södermalm, i direkt närhet till Hornstull och Drakenbergsparken. Loftgångshuset som är byggt 1969/70 rymmer 92 lägenheter på 9 våningar, varav de nedersta tre planen skiljer sig från de övriga när det gäller rumsliga förutsättningar. Medan boende på de övre våningarna når sina lägenheter via loftgångar så kännetecknas de nedre planen av långa lägenhetskorridorer med väldigt begränsad tillgång till dagsljus.

Utmaningen

Efter många år av eftersatt underhåll var korridorer och trapphus hårt slitna vilket påverkade fastighetens helhetsintryck. Beslut togs att genomföra en renovering med målet att rusta upp ytorna och skapa ett inbjudande möte för både boende och besökare.

Uppdraget innefattade en översyn av fastighetens kommunikationsytor med fokus på ytskikt, färgsättning och belysning. I de långa lägenhetskorridorerna upplevdes dessutom problem med akustiken som en följd av alla hårda ytor.

Vår strategi

En viktig del av konceptet innebar att rensa upp för att få ett enhetligt uttryck med hållbara material. Terazzogolven slipades och de målade golvsocklarna ersattes med socklar av terrazzo. Väggarna i entréerna kläddes delvis med terrazzoskivor för att skydda från slitage.

Nya placeringar för postboxar förbättrade flödena i entréerna och genom att integrera dem i väggpaneler av träribbor skapades tydliga blickpunkter/nav i de långa korridorerna. För att tillföra ytterligare värme används panelerna även på de övre våningsplanen där de både agerar fond för den nya skyltningen och döljer en stor mängd synliga installationer som tillkommit genom åren.

För att bryta upp de långa, monotona korridorerna har vi jobbat både med kulörer och ljussättning. Genom att montera akustikskivor dikt tak har vi förbättrat akustiken, dolt kablage för den nya belysningen men sänkt den redan låga takhöjden minimalt. Variationen av plafonder med brett vertikalljus och infällda spotlights, som framhäver terrazzogolvets lyster, skapar dynamik. Ljussättningen i samverkan med träpanelen guidar både boende och besökare mot hiss och trapphus.

Utomhus byttes de slitna entrépartierna mot nya som släpper in mer dagsljus. Inslag av träpanel exteriört tillför värme och mjukhet. Skyltningen på fasaden koordinerades för att få ett lugnare uttryck och markera entréerna tydligare.

Resultatet

Genom ett helhetsgrepp och utan att ge avkall på ambitionerna med renoveringen är bostadsrättsföreningen nu rustad för många år framåt.

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Kv. Oxford”

Belysningslösningar som förhöjer byggnadens materialitet.
Stockholm

“Ramböll”

Ett nutida välkomnande
Stockholm

“Sollentuna Energi & Miljö”

Återvinning i fokus
Sollentuna

Vill du veta mer?