Ett nutida välkomnande

Om projektet

Det är många människor som besöker Ramböllhuset på Södermalm varje dag. Förutom det tekniska konsultbolaget inhyser byggnaden även ett antal arkitektkontor. Fastighetsägaren önskade en modernisering av den otidsenliga entrén som hittills rymde en stor receptionsdisk och endast begränsad med väntytor. Visionen var att förvandla den stela entrésituationen till en levande mötesplats som välkomnar besökaren och erbjuder möjlighet till umgänge såväl som arbete.

Idag möts man av ett inbjudande café som erbjuder olika sittmöjligheter. Receptionsdisken flyttades åt sidan och kombinerades med en kaffebar. All lös möblering är återbrukat och har kombinerats med en fast gradäng som bjuder in till häng och agerar läktare när borden flyttas och ytan används för större presentationsmöten.

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Folkbildningsrådet Ringvägen”

Från öppet kontor med egna platser till flexibel lösning, ett aktivitetsbaserat arbetsätt.
Stockholm

“Ranarp Strand”

Enkelt sommarhus på strandängen med havet som granne
Ranarp Strand

“Sollentuna Energi & Miljö – Ladan”

Återvinning i fokus
Sollentuna

Vill du veta mer?