Varför?

EKODESIGNDIREKTIVET
förbjuder mest energi-och resurskrävande produkterna på EU-marknaden
(tillsynsmyndighet: Energimyndigheten)

ROHS-DIREKTIVET
begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, i detta fall kvicksilver som används i lysrör
(tillsynsmyndighet: Kemikalieinspektionen, kommunernas miljöförvaltningar)

När?

Utfasningen startar 2023 och beräknas pågå i cirka 5 år
Kompaktlysrör – Fasas ut 24 februari 2023
T8-lysrör (60, 120 och 150 cm) – Fasas ut 24 augusti 2023
T5-lysrör (60, 120 och 150 cm) – Fasas ut 24 augusti 2023

Klick här för att se hela listan

Vad betyder utfasning?

Utfasningen betyder att inga nya lysrör får sättas på EU-marknaden (inte importeras från utanför EU heller)
Lysrör som redan är installerade får forstatt användas.
Lysrör som redan är tillverkade/lagerhålls får fortsatt säljas.

Det finns det uppskattningsvis ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige

- Elsäkerhetsverket

Jag har lysrörsarmaturer i min fastighet/lokal, vad gör jag nu?

Inventera och kontrollera status på anläggningen

Ta fram en plan för byte

Säkerställ budget för byte

Hur? Vad ska jag byta till?

Vill du ta del av hela presentationen från eventet?