Ljus på en grön bostadsutvecklare

Utmaningen

ByggVesta utvecklar och förvaltar gröna bostadsfastigheter. Deras nya huvudkontor, med inredningskoncept av StudioStockholm, är utformat med tydlig inspiration från verksamheten och har miljöprofil i enlighet med ByggVestas kärnvärden. Uppdraget var att planera belysningen i lokalen så att det blir en ljusmässigt funktionell, trivsam och dynamisk arbetsmiljö.

Vår strategi

Vår roll i projektet har varit att skapa en funktionell ljusmiljö som fungerar inom ramarna för inredningskonceptet som är utformat med tydlig inspiration från ett hem – en välkomnande hall, ett matsalsrum, ett bibliotek och så vidare. Detta fick reflekteras i belysningen också, med tydliga avsteg där så behövdes för att få en fungerande arbetsmiljö.

Resultatet

Ett personligt kontor som reflekterar ByggVestas kärnvärden med en behaglig visuell miljö. Ett öppnare och mer välkomnande kontor som fungerar som en plattform och mötesplats för ByggVestas kunder och anställda.

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB
Stockholm

“Sollentuna Energi & Miljö – Ladan”

Återvinning i fokus
Sollentuna

“Enklare”

Det enklare kontoret
Stockholm

Vill du veta mer?