Trygg och trivsam genomgång

Om projektet

I centrala Sundbyberg ligger fastigheten Kv. Kabeln. Den öppna passagen som skär genom huskroppen är en del i ett välanvänt kommunikationsstråk till och från kontor, bostäder, parkering och matbutik.

När hela huset renoverats för nya hyresgäster ville man även ta hand om den närliggande utemiljön. Entréer till kontor och butik samt passagen behövde ett lyft. White arkitekter ritade nya skärmtak och gav passagen ny färgsättning. Diligentia valde också att satsa på ny belysning. Ljusrum tog fram ett belysningskoncept och man valde att tillsammans med representanter från Diligentia göra en provbelysning med de tilltänkta armaturerna på plats. På så sätt kunde vi snabbt hitta bästa sättet att belysa de valda delarna och säkerställa resultatet.

För att genomgången ljus och trygg, men samtidigt trivsam, har vi valt att jobba med de vertikala ytorna. Pelarna lystes upp med smalstrålande armaturer, tegelväggen lyftes fram med ett varmt släpljus och entrén till kontorshuset fick välkomnande väggarmaturer på var sida om dörren.

“Nova Consulting Group”

Nova flyttar in på nya Slussen
Stockholm

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Slottsholmen Västervik”

Unik målpunkt i sommarstaden
Västervik

“Kv. Oxford”

Belysningslösningar som förhöjer byggnadens materialitet.
Stockholm

Vill du veta mer?