En park för alla

Om projektet

Ljusrum har i nära samarbete med Västerviks kommun skapat en lekfull värld där ljusets välvalda nivåer framhäver och gestaltar parkens olika delar och skapar en inspirerande och trygg plats för alla.

Parken är uppbyggd kring en äventyrsvärld med sandlika öar och öppna blå ytor likt ”hav”. Inspirationen kommer från Västerviks skärgård som i sig är upphovet till benämningen ”Skärgårdsstaden i Småland”. Generationsparken innehåller även utegym, lek och aktivitetsytor, samt olika sociala platser och stråk. Samtliga ytor har gestaltats med ljus för att stödja deras funktion och skapa en inbjudande plats.

“Ranarp Strand”

Ett enkelt sommarhus på strandängen med havet som granne.
Ranarp Strand

“Sollentuna Energi & Miljö “Ladan””

Återvinning i fokus
Sollentuna

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Slottsholmen Västervik”

Unik målpunkt i sommarstaden
Västervik

Vill du veta mer?