En paus i äventyrsparken

Om projektet

Uppdraget bestod i att planera belysningen i cafédelen av Bounce trampolinpark, placerad på ett entresolplan med överblick över hela hallen.

Vår roll i projektet har varit att skapa en funktionell ljusmiljö som fungerar inom ramarna för Bounce´s eget övergripande koncept samt inredningskonceptet framtaget av Ahrbom & Partner. Fokus låg på att skapa en funktionell arbetsmiljö för personalen samt accentuera maten med ljus så det ser attraktivt ut. En viktig aspekt var också att med hjälp av ljussättningen skapa kontrast till övriga delar av lokalen för att få besökare att vilja slå sig ner en stund och fika i anslutning till sitt besök.

En trivsam och ljusmässigt lite mer dämpad och kontrastrik pausmiljö som skiljer sig från övriga delar av lokalen som har en högre ljusnivå och ett jämnare allmänljus.

“Quality Hotel The Weaver”

Samspel mellan material och ljus i nya Krokslätts Fabriker
Mölndal

“Ten Hotel”

Inte bara svettas
Flemingsberg

“BRF Draken”

Rustad för framtiden
Stockholm

“Enklare”

Det enklare kontoret
Stockholm

Vill du veta mer?