En paus i äventyrsparken

Om projektet

Uppdraget bestod i att planera belysningen i cafédelen av Bounce trampolinpark, placerad på ett entresolplan med överblick över hela hallen.

Vår roll i projektet har varit att skapa en funktionell ljusmiljö som fungerar inom ramarna för Bounce´s eget övergripande koncept samt inredningskonceptet framtaget av Ahrbom & Partner. Fokus låg på att skapa en funktionell arbetsmiljö för personalen samt accentuera maten med ljus så det ser attraktivt ut. En viktig aspekt var också att med hjälp av ljussättningen skapa kontrast till övriga delar av lokalen för att få besökare att vilja slå sig ner en stund och fika i anslutning till sitt besök.

En trivsam och ljusmässigt lite mer dämpad och kontrastrik pausmiljö som skiljer sig från övriga delar av lokalen som har en högre ljusnivå och ett jämnare allmänljus.

“Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB”

Från klassiskt kontor till hybridarbetsplats
Stockholm

“Sveriges Läkarförbund”

Funktionell och stämningsfull ljusmiljö på Villagatan
Stockholm

“Ranarp Strand”

Enkelt sommarhus på strandängen med havet som granne
Ranarp Strand

“Sollentuna Energi & Miljö – Ladan”

Återvinning i fokus
Sollentuna

Vill du veta mer?