ark

Uppdraget var att “nyuppföra” en 1910-tals villa utanför Stockholm men med ändamålsenliga funktioner passande en modern barnfamilj. Rymd, rumssamband och genomblickar var viktiga ledord. Stora fönster och fönsterdörrar ger rikligt med dagsljus och god kontakt med omgivande natur. Huset har flera uteplatser av olika karaktär mot antingen havsutsikten eller kvällssolen.

Fasaddetaljer och byggnadens form härrör från en grupp av typhus från 1910-talet, vanliga i detta område.

  • Projektnamn Villa Nacka
  • Typ Arkitektur
  • Uppdrag Nybyggnad