inr

Soliditet och D&B hade vuxit ur sin lokal men ville gärna finnas kvar i samma geografiska läge. Lokalen skulle i första hand vara en enplanslösning, samtidigt som man ville öka kontakten mellan de olika avdelningarna.

Ljusrum fick uppdraget att förädla lokalen så att den blev anpassad efter verksamhetens behov. I projektet ingick allt ifrån förstudie, ombyggnad och inredning till belysning.

Trots att lokalen i grunden var mörk och djup, med låga takhöjder och liten tillgång till dagsljus, är det färdiga resultatet lätt och luftigt.

Ljusgården blev den mötesplats som man önskat sig med plats för luncher, personalmöten, kundevent och utbildning. Olika typer av möbleringar och sittplatser gör att flera aktiviteter kan pågå samtidigt.

För projektet ritade Ljusrum flera inrednings- och ljuselement.

Läs mer

Tidskrift: Ljuskultur, nr. 1, 2012

Fotograf: Jason Strong

  • Projektnamn Soliditet och D&B
  • Årtal 2011
  • Typ Ombyggnad kontor ca 2200kvm
  • Uppdrag Hyresgästanpassning: arkitektur, inredning och ljus.