I våra inredningsprojekt lägger vi stort fokus vid funktion och atmosfär.

Vi eftersträvar helhetslösningar där funktioner och rumslig gestaltning samverkar.

En genomtänkt inredning ger ökad trivsel och förstärker såväl byggnadens arkitektur som kundens varumärke.

När det gäller hyresgästanpassningar medverkar vi gärna i tidigt skede, för att säkerställa frågor om ljud, ljus, luft och layout samt för att optimera lokalens förutsättningar innan kontraktskrivning.

Vi anordnar workshops och hjälper till med information inom företaget för att få bästa möjliga förutsättningar inför en förändring .

Vi har också erfarenhet av att skapa inspirerande publika miljöer så som hotell, restaurang eller konferensanläggningar.

Vi hanterar allt från enkla skisser och visioner till omfattande ombyggnadsprojekt.

Exempel på återkommande uppdrag:
Hyresgästanpassning
Inredning av kommersiella lokaler
Showrooms, mässmontrar
Specialritning av fast inredning
Layouter, färgsättning, möblering

Inredning
Klicka på våra olika discipliner för att läsa mer om dem: