Hos oss uppmanar alla byggnadsprojekt, stora som små, till engagemang, kreativitet och arbetsglädje. Vi är nyfikna och drivs av lusten att skapa.

Att ställa de rätta frågorna, att beakta alla förutsättningar och att därefter komma fram till en optimal lösning är ett sätt att förklara arkitektur.  Om arkitekturen dessutom har ett egenvärde eller beskriver en egen historia ger det projektet ytterligare en dimension. I samförstånd med vår uppdragsgivare strävar vi efter att hitta en sådan lösning i varje projekt. Alla delar ska falla på plats – ekonomi, teknik, funktion och känsla.

En annan målsättning är att hitta enkla rena former som är beständiga samt att hålla ett öga på aktuella trender, men inte nödvändigtvis följa dem. Att se till att alla delar i ett byggnadsprojekt samverkar och blir en bra helhet.

Exempel på återkommande uppdrag:
Nybyggnad av villor
Om – och tillbyggnad av villor och lägenheter
Hyresgästanpassning
Ombyggnad av kommersiella lokaler
Specialritade kökssnickerier och badrum

Arkitektur
Klicka på våra olika discipliner för att läsa mer om dem: