ark

Tidningen Nerikes Allehanda i Örebro har under mer än 100 år haft sin verksamhet i ett av de mest välkända husen i Örebro, Borgen. 2012 man tagit ett stort steg och bestämt sig att lämna denna unika arbetsplats för en mer modern lokal.

Tidningen behövde modernisera sitt arbetssätt och hitta synergier och nära samarbete mellan de olika avdelningarna.  Den nya lokalen som bara ligger ett par kvarter bort visade sig passa perfekt för de 170 anställda.  Att flytta från ca 6000 kvm till 3000 kvm, få mer gemensamma utrymmen och öppna mötesplatser, fler mötesrum, en bättre logistik blev verkligheten i det nya tidningshuset.

I nära samarbete med NA och Promedias medarbetare har vi planerat lokalen och lagt nya förutsättningar för att utnyttja lokalen på ett effektivt och funktionellt sätt.  Med workshops för att förankra nya arbetssätt, en ny layout tillsammans med färgsättning och profilering av lokalen har vi färdigställt NAs Örebroarens och Promedias nya arbetsplats.

Den stora utmaningen har förstås varit att behålla och tillföra bra kvalité till arbetsplatserna med en halvering av ytan. Detta har vi gjort tillsammans med medarbetare och ledning.

Fotograf: Luc Pages

  • Projektnamn Promedia VLT Örebro
  • Årtal 2013
  • Typ Inredning, Arkitektur, Ljusdesign
  • Uppdrag Hyresgästanpassning kontor