ark

Innerstadslägenheten från tidigt 1900-tal fungerade under flera decennier som läkarmottagning. En genomgripande ombyggnad genomfördes för att förvandla mottagningsrum, sköljrum och dylikt till bostad för en familj återigen. Snickeridetaljer återskapades, garderober och förvaringsskåp integrerades med planlösningen i mesta möjliga mån. Kök och badrum fick stå för det samtida.

 Fotograf: Carl Kleiner

  • Projektnamn Lägenhet innerstaden
  • Årtal 2009
  • Typ Ombyggnad
  • Uppdrag Arkitektur