lju

I centrala Sundbyberg ligger fastigheten Kv Kabeln. Den öppna passage / genomgång som skär genom huskroppen är en del i ett välanvänt kommunikationsstråk till och från kontor, bostäder, parkering och matbutik.

När hela huset renoverats för nya hyresgäster ville man även ta hand om den närliggande utemiljön.  Entréer till kontor och butik samt passagen behövde ett lyft.  White arkitekter ritade nya skrämtak och gav passagen ny färgsättning. Diligentia valde också att satsa på ny belysning.  Ljusrum tog fram ett belysningskoncept och man valde att tillsammans med representanter från Diligentia göra en provbelysning med de tilltänkta armaturerna på plats.  På så sätt kunde  vi snabbt hitta bästa sättet att belysa de valda delarna och säkerställa resultatet.

För att genomgången ljus och trygg, men samtidigt trivsam, har vi valt att jobba med de vertikala ytorna. Pelarna lystes upp med smalstrålande armaturer, tegelväggen lyftes fram med ett varmt släpljus och entrén till kontorshuset fick välkomnande väggarmaturer på var sida om dörren.

  • Projektnamn Öppen passage, Kv Kabeln
  • Årtal 2012
  • Typ Exteriör belysning
  • Uppdrag Ljussättning av öppen passage/genomgång och entréer