inr

När Nerikes Allehanda, den största lokaltidningen i Örebro, stod inför ett förändringsarbete blev det snart tydligt att det behövdes även en ombyggnad i huset. Ett program för hur lokalerna skulle disponeras stod klart 2005, men det skulle dröja ytterligare ett år innan man tog beslut om byggstart.

En del av förändringsarbetet handlade om nya arbetssätt som en följd av en allt modernare teknik och att man ville öka kontakten mellan avdelningarna. Centralredaktionen, hjärtat i verksamheten, placerades i en specialritad cirkulär nyhetsdesk som fick nära samband till övriga redaktioner. En strävan har varit att öppna upp och förlägga arbetsplatser i öppna storrum.

Tidskrift: Ljuskultur, nr. 5, 2007

  • Projektnamn Nerikes Allehanda
  • Årtal 2005
  • Typ Ombyggnad kontor ca 1200 kvm
  • Uppdrag Hyresgästanpassning: arkitektur, inredning och ljus