lju

Moatjé är en nattklubb i Stockholm där man ville satsa på ljuset. En grundtanke var att skapa naturliga flöden så att gästerna skulle kunna röra sig fritt i nattklubben utan att möta återvändsgränder. Vi ville ge de olika zonerna olika uttryck som ”kittlade” gästerna till att vandra vidare och utforska mer av lokalen, samtidigt som det i grunden skulle kännas som en helhet. Ljuset skulle upplevas spännande och lustfyllt. Vi jobbade i nära samarbete med arkitekterna och skapade flera unika armaturer för projektet.

Fotograf: Luc Pages

Tidskrift: Ljuskultur, nr. 1, 2005

  • Projektnamn Moatjé
  • Årtal 2004
  • Typ Interiör belysning
  • Uppdrag Ljussättning av nattklubb