lju

I samband med utvecklingen av Mood District uppdaterades fasaderna på KV Grävlingen för att skapa en länk till Mood Gallerian mittemot och därigenom att förstärka områdets karaktär som urban mötesplats. Arkitekterna på Equator tog upp karakteristiska element såsom mörka material och mässing och tolkade dem i en stilren fasad med vertikala element.

Fasadbelysningen skulle hjälpa till att på kvällstid skapa ett ”lugn” i det urbana myllret. Lösningen består av infällda linjära armaturer dolda bakom perforerade mässingsplåtar som förstärker vertikaliteten av de mörka fasadribborna. Armaturerna skapar ett varmt mjukt släpljus i de mörka mellanrummen och glittrande reflektioner i mässingsplåtarna som är placerade mittemot ljuskällan. Placeringen av dessa lysande linjer gör att förbipasserandes intryck av fasaden förändras och skapar en lek av ljus, reflekterad ljus och skugga.

Fotograf: Anders Fredriksén

 

  • Projektnamn KV Grävlingen
  • Årtal 2018
  • Typ Ljusdesign
  • Uppdrag Fasadbelysning