inr

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Deras uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. De har även ett uppdrag att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls.

När Folkbildningsrådet uppdaterade sin grafiska profil fick Ljusrum samtidigt ta fram en ny entrélösning. Målet var att synliggöra deras entré och skapa en ny reception- och väntyta pratar samma språk som den grafiska identiteten.

Fotograf: Lasse Olsson

  • Projektnamn Folkbildningsrådet
  • Årtal 2016
  • Typ Inredning, Ljusdesign
  • Uppdrag Entréytor