lju

ByggVesta utvecklar och förvaltar gröna bostadsfastigheter. Deras nya huvudkontor, med inredningskoncept av StudioStockholm, är utformat med tydlig inspiration från verksamheten och har miljöprofil i enlighet med ByggVestas kärnvärden.

UPPDRAGET
Att planera belysningen i lokalen så att det blir en ljusmässigt funktionell, trivsam och dynamisk arbetsmiljö.

PROCESS
Vår roll i projektet har varit att skapa en funktionell ljusmiljö som fungerar inom ramarna för inredningskonceptet som är utformat med tydlig inspiration från ett hem – en välkomnande hall, ett matsalsrum, ett bibliotek och så vidare. Detta fick reflekteras i belysningen också, med tydliga avsteg där så behövdes för att få en fungerande arbetsmiljö.

RESULTAT
Ett personligt kontor som reflekterar ByggVestas kärnvärden med en behaglig visuell miljö. Ett öppnare och mer välkomnande kontor som fungerar som en plattform och mötesplats för ByggVestas kunder och anställda.

Fotograf: Per Kristiansen

  • Projektnamn ByggVesta
  • Årtal 2017
  • Typ Ljusdesign
  • Uppdrag Hyresgästanpassning belysning